הבהרה לעניין בחירת שמאי

בהתאם להנחיות ב-                             של משרד האוצר, אגף
שוק ההון ביטוח וחסכון, בקרות נזק המכוסה לרכב, עומדת בפני
המבוטח הזכות לבחור שמאי מרשימת "שמאי החוץ" של חברת
.הביטוח או שמאי אחר, שאינו נמנה על רשימת שמאי החוץ

שמאי חוץ הינו שמאי רשום בפנקס השמאים, שמקצועיותו נבדקה
ע"י חברת הביטוח. שמאי חוץ אינו עובד של חברת הביטוח ורוב
.הכנסותיו אינן מחברת הביטוח

אם תבחר בשמאי חוץ מהרשימה, הצעת התיקון והשומה של שמאי
החוץ, יהיו הצעת התיקון והשומה הקובעות, בכפוף לזכות ערעור
.כקבוע בהנחיות המפקח על הביטוח

.אם תבחר בשמאי אחר, שומת שמאי זה לא תהיה שומה קובעת
,במקרה זה, תהיה חברת הביטוח רשאית למנות שמאי מטעמה
לעריכת שומה נגדית, ויהיה עליך לאפשר לשמאי זה לבדוק את
.הרכב טרם תיקונו


רשימת שמאי הסדר
לפי חברות ביטוח
                                                                                              
אליהו חברה לביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרת הישוב חברה לביטוח
הפניקס חברה לביטוח
הראל חברה לביטוח
כלל חברה לביטוח
מגדל חברה לביטוח
מנורה מבטחים חברה לביטוח
שומרה חברה לביטוח

רשימת שמאי ביטוח רכב בישראל


רשימת מוסכי הסדר
לפי חברות ביטוח
                                                                                                 
              
ביטוח חקלאי
הכשרת הישוב חברה לביטוח
הפניקס חברה לביטוח
הראל חברה לביטוח
כלל חברה לביטוח
מגדל חברה לביטוח
מנורה מבטחים חברה לביטוח
שומרה חברה לביטוח

מוסכי הסדר באמצעותנו

מוסך מאיר ז'בנר בע"מ
אקספרס מוטורס חולון בע"מ