.1976-משרד לביטוח, מהוותיקים בארץ. תחילת פעילות ב
.
.סוכן מורשה לפעול בכל ענפי הביטוח - כללי, פנסיוני וימי
מתמחים בפתרונות יצירתיים לענפי השירות בענף הבניה
.(והפיתוח (הנדסה, אדריכלות, יעוץ, תכנון, פיקוח ועוד
.
.כיסויים מורחבים לביטוח עסקים, דירות ורכב
הסוכן:  דוד בכר
מנהלה: תמי בכר